Thursday, July 14, 2016

Hammond, ứng cử viên bộ trưởng tài chính mong muốn kết nối ngân hàng với EU

Hammond, ứng cử viên bộ trưởng tài chính mong muốn kết nối ngân hàng với EU economyvn.com/component/k2/item/…

http://economyvn.com/component/k2/item/624-hammond-ung-cu-vien-bo-truong-tai-chinh-mong-muon-ket-noi-ngan-hang-voi-eu

No comments:

Post a Comment