Thursday, July 21, 2016

Kuroda tiêu diệt ý tưởng trực thăng; USD/JPY rớt thảm

Kuroda tiêu diệt ý tưởng trực thăng; USD/JPY rớt thảm economyvn.com/component/k2/item/…

http://economyvn.com/component/k2/item/652-kuroda-tieu-diet-y-tuong-truc-thang-usd-jpy-rot-tham

No comments:

Post a Comment