Saturday, July 16, 2016

USD/TRY tăng vọt 5% lên mức cao nhất sáu tháng giữa cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ

USD/TRY tăng vọt 5% lên mức cao nhất sáu tháng giữa cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ economyvn.com/vi/tin-tuc/thi-truong-tien-te/item/…

http://economyvn.com/vi/tin-tuc/thi-truong-tien-te/item/636-usd-try-tang-vot-len-muc-cao-nhat-sau-thang-giua-cuoc-dao-chinh-quan-su-o-tho-nhi-ky

No comments:

Post a Comment