Thursday, July 28, 2016

Yên tăng trước thềm BOJ, USD trượt giảm sau quan điểm của Fed

Yên tăng trước thềm BOJ, USD trượt giảm sau quan điểm của Fed economyvn.com/component/k2/item/…

http://economyvn.com/component/k2/item/694-yen-tang-truong-them-boj-usd-truot-giam-sau-quan-diem-cua-fed

No comments:

Post a Comment